^į viršų

!

mod!

Prenumerata

Dabar pas mus

Prisijungę 7 svečių ir narių nėra

Apie FLB

Vokietijos lietuvių bendruomenė (VLB) yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, turinčios savo padalinius 37-iuose pasaulio kraštuose, dalis. Ji vienija visus Vokietijoje gyvenančius lietuvius ir atstovauja jų interesams.

VLB tikslai:

  • Burti po visą Vokietiją pasklidusius lietuvius bendriems užmojams ir bendravimui tarpusavyje.
  • Išlaikyti tautiškumą.
  • Atstovauti Vokietijos lietuvių kultūriniams, teisiniams ir socialiniams reikalams viešose ir privačiose įstaigose.
  • Rūpintis pagalbos reikalingais tautiečiais,ypač naujai atvykstančiais į Vokietiją.
  • Skatinti lietuvių ir vokiečių bendradarbiavimą kultūrinėje srityje; skleisti žinias apie Lietuvą ir jos kultūrą gyvenamojo krašto žmonėms.
  • Padėti Lietuvai, įžengusiai į Europą, atitinkamai įtaigojant krašto gyventojų, verslininkų ir politikų nuotaikas.

Vokietijos Lietuvių Bendruomenę sudaro 24 apylinkės, pasklidusios po visą Vokietiją. VLB dalimi yra ir Vokietijos Lietuvių bendruomenės Frankfurto apylinkė, dar kitaip vadinama Frankfurto Lietuvių Bendruomene (FLB).

FLB buvo įkurta po Antrojo pasaulinio karo. Nuo 1977 m. Frankfurto Lietuvių Bendruomenę atstovauja ir puoselėja Romas Schiller, dar ir dabar aktyviai prisidedantis prie bendruomenės veiklos.

2014-11-15 Frankfurto Lietuvių Bendruomenės susirinkime išrinkta nauja valdyba:

  • Valdybos pirmininkas – Kęstas Bužinskas;
  • Valdybos narė – Nijolė Balčiūnienė;
  • Valdybos narė – Laura Jonušaitė.

Bendruomenės nariais gali tapti visi Vokietijoje gyvenantys lietuviai, iš Lietuvos kilę asmenys ir jų šeimos nariai. Daugiau informacijos apie Narystę bendruomenėje rasite šios svetainės skiltyje Narystė bendruomenėje.

FLB 2007 m. įkurtas ir globojamas Frankfurto vaikų darželis-mokyklėlė „Ąžuoliukas“. Daugiau informacijos apie „Ąžuoliuką“ rasite šios svetainės skiltyje Darželis-mokyklėlė „Ąžuoliukas“.

 

 

Copyright © 2015. FLB  Rights Reserved.